Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Δημ. Κοινότητα Καρδίτσας στις 15/1

Την 15 η Ιανουαρίου 2019 , Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 1/2019 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με θέματα :

 1ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (6 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου.

2ο.  Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης για τρία έτη των δημοτικών καταστημάτων Ι-6 και Ι-7, εμβαδού 33,00 τ.μ. έκαστο, που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Καρδίτσας.  Εισήγηση Τμήμα Εσόδων.