Δημοτικές εργασίες στην Κω
Την εβδομάδα, από Δευτέρα 03 – 12 – 2018 έως και Παρασκευή 07– 12 – 2018 προγραμματίζεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες ανά Δημοτική Κοινότητα:

 1. Δημοτική Κοινότητα Κω
 • Χριστουγεννιάτικος στολισμός πόλης.
 • Συντήρηση-επισκευές πεζοδρομίων.
 • Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.
 • Συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων με μηχανικά μέσα.

 

 1. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου
 • Καθαρισμοί εντός του οικισμού.
 • Καθαρισμοί στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου.
 • Χριστουγεννιάτικος στολισμός.

 

 1. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
 • Καθαρισμοί εντός του οικισμού.
 • Συντήρηση-επισκευές πεζοδρομίων στο Ζηπάρι (τοποθέτηση πλακών).
 • Χριστουγεννιάτικο στολισμός.

 

 1. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας
 • Χριστουγεννιάτικος στολισμός.
 • Αποκομιδή βαρέων αντικειμένων.

 

 1. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου
 • Χριστουγεννιάτικος στολισμός.
 • Καθαρισμοί στο Δημοτικό σχολείο Κεφάλου.
 • Αποκατάσταση και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 1. ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ ΑΠΟ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
 2. ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΖΕΡΜΑ
 3. ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΩΣ ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΧΙ
 4. ΚΟΠΗ ΓΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
 5. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ