Ανακοίνωση για Δημότες – Εκλογείς

Από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι ο κάθε δημότης-εκλογέας του Δήμου πρέπει να ψηφίζει στο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είναι η μόνιμη κατοικία του. Επομένως για την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων του Δήμου μας καλούνται να προσέλθουν μέχρι την 29-08-2014 στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημοτολογίου-Εκλογών στην πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης Σύρου τηλ.2281361062-2281361029 ή στα ΚΕΠ οι δημότες οι οποίοι:

1) Δεν ψήφισαν σε αντίστοιχο με τη διεύθυνση κατοικίας τους εκλογικό Διαμέρισμα,
2) Άλλαξαν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
3) Έχουν τέκνα γεννημένα το έτος 1996, τα οποία ψήφισαν για πρώτη φορά στις τελευταίες εκλογές και των οποίων η διεύθυνση έχει αλλάξει ή δεν αντιστοιχούσε στο εκλογικό διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας τους.
4) Οι διπλοεγγεγραμμένοι δημότες-σύζυγοι (σύζυγοι που είχαν μερίδα σε περισσότερους από έναν από τους πρώην Δήμους της Σύρου προκειμένου με υπεύθυνη δήλωση τους : α ) να ενταχθούν στο σωστό εκλογικό διαμέρισμα. και β) να επιλέξουν την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Δήμος θα προβεί οίκοθεν στην συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός εκ των συζύγων που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω αίτηση μπορεί να γίνει από έναν δημότη για όλα τα μέλη της οικογένειας του με τα οποία συγκατοικεί (σύζυγο , άγαμα τέκνα), προσκομίζοντας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος & Αντίγραφο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΣ, κ.λ.π.
Ο έλεγχος για το που ψηφίζει ο κάθε Δημότης μπορεί να γίνεται και μέσω Internet στην ιστοσελίδα: http://www.ypes.gr στην ενότητα: Εκλογές και μετά στο τέλος της σελίδας στο πλαίσιο «Μάθε που ψηφίζεις» και την ενσωμάτωση των μεταβολών αυτής στην Δ ‘ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 2014 από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προς το τέλος Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους .