Νέες τιμές στις ζώνες του Λιμένα Τήνου

Νέες τιμές στις ζώνες του Λιμένα Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, ο καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στου χώρους ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου.

Θα αναφερθούμε για την Τήνο όπου υπάρχουν τέσσερις (4) ζώνες:

Ζώνη Α (Δυτικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως το μπαρ Κουρσάρος)
Ζώνη Β (Ανατολικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως την Εθνική Τράπεζα)
Ζώνη Γ (Λοιποί χώροι δυτικά του μπαρ Κουρσάρος)
Ζώνη Δ (Λοιποί χώροι ανατολικά της Εθνικής τράπεζας) και ανεξάρτητες ζώνες σε καθένα απο τα λιμάνια Πανόρμου και Υστενίων για την Τήνο.

Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κος Ευαγγελος Κορνάρος, σύμφωνα με την εισήγηση του ανέφερε «Να προχωρήσουμε σε μια μικρή αύξηση του ανταλλάγματος ανά τετραγωνικό μέτρο αφού το 2014 δεν έχουν προβεί σε καμία αναπροσαρμογή του, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για το 2018 και να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους να κάνουν τον προγραμματισμό τους και τις αιτήσεις του το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να περνά το καλοκαίρι και οι επιχειρήσεις να μην έχουν κάνει καν αιτήσεις στην υπηρεσία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και με τις ελεγκτικές επιτροπές» καταλήγει η εισήγηση του προέδρου.

Η κα Ευγενία Αλοιμόνου στο εν λόγω θέμα μειοψήφησε δικαιολογώντας την θέση της λέγοντας να μην γίνει καμία αύξηση στο αντάλλαγμα ανά τετραγωνικό μέτρο για απλή χρήση χώρου στα νησιά της Τήνου και της Άνδρου διότι οι οικονομικές συνθήκες που ζούμε δεν το επιτρέπουν.

Στο εν λόγω θέμα, ο κος Γκίζης Νικόλαος πρότεινε κι αυτός με την σειρά του μια άλλη τιμή σχετικά με την τιμολόγηση για τους χώρους στο λιμένα της Τήνου. Μειωμένες τιμές σε σχέση με αυτές που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του σώματος, ειδικότερα, η τιμή της ζώνης Δ’ κατά 3,00€, Ζώνη Β’ και Γ’ κατά 0,50€ και η Ζώνη Α’ κατά ένα 1,00€

Ωστόσο, πάρθηκε η εξής απόφαση μετά και τις τοποθετήσεις:

Ζώνη Α (Δυτικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως το μπαρ Κουρσάρος) 20,00 €/ τ.μ.
Ζώνη Β (Ανατολικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως την Εθνική Τράπεζα) 17,00 € /τ.μ.
Ζώνη Γ (Λοιποί χώροι δυτικά του μπαρ Κουρσάρος) 15,00 € / τ.μ.
Ζώνη Δ (Λοιποί χώροι ανατολικά της Εθνικής τράπεζας) 13,00 € / τ.μ.

Λιμένα Πανόρμου (μια ζώνη ανταλλάγματος) 10,00€/τ.μ.
Λιμένα Υστερνίων (μια ζώνη ανταλλάγματος) 10,00€/τ.μ.

Μειοψήφησαν η κα Ευγενία Αλοιμόνου και ο κος Νικόλαος Γκίζης

Επίσης, παρέχεται έκπτωση 50% επί του ανταλλάγματος των παραπάνω ζωνών, σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων είναι ΑΜΕΑ. Τέλος, ορίστηκε ως εφάπαξ αντάλλαγμα απλής χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται και στα δύο νησιά (Τήνος, Άνδρο) για διάστημα από 1-3 μέρες, το ποσό των 10,00€

Πηγή: tinostoday